Podmínky užití

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod spolecnosti VIRTSHOP CZ, s.r.o. na doméně https://www.sexshop.cz a doménách třetího řádu, dále jen VIRTSHOP, souhlasíte bezvýhradně s Podmínkami používání, které jsou popsány níže.

Podmínky používání

I. Podmínky vstupu a objednání

Na VIRTSHOP může vstupovat a nakupovat každý, kdo si řádně přečetl podmínky používání našeho systému, v den vstupu, respektive uskutečnění objednávky dovršil věku 18 let, kdo si řádně přečetl a akceptoval všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád.

II. Ochrana autorských práv, Copyright

Veškerý obsah jako jsou informační texty, uspořádání a rozvržení jednotlivých stránek, styly CSS, scripty a zdrojové kódy, popisy zboží, loga, ikony, obrázky, funkční prvky atd., které jsou obsaženy nebo použity na virtshop, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny autorským zákonem.

III. Licenční podmínky

Virtshop každému kdo splňuje podmínky vstupu uděluje automaticky licenci na prohlížení volně přístupných stránek VIRTSHOP, ukládání obsahu do Vašeho počítače pro pozdejší použití a tisk jednotlivých stránek. Tato automaticky získaná licence Vám nedává jakékoliv právo na komerční využití informací a dat získaných na VIRTSHOP nebo předávání, kopírováni těchto informací třetím osobám.

IV. Informace a změny

Virtshop vynakládá veškerou snahu na pravdivost a správnost informací uvedených na jeho stránkách. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelů informací nepřesné nebo dokonce chybné. V takovém případě se zavazujeme sjednat nápravu v nejblišším možném termínu. Virtshop si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny informací, obsahu, jakožto i cen bez předchozího upozornění.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou odeslány, se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce VOP, Podmínek užívání a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Virtshop nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítaním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nebudou vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti Virtshop CZ, s.r.o..

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. září 2005

V Hradci Králové 1. září 2005

Podmínky vydává:

VIRTSHOP CZ, s.r.o.
Letcu 1005
500 02 Hradec Králové