800 100 629

Košík
E-mail:
Heslo:
Nová registrace.  Zapoměli jste heslo? 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu www.sexshop.cz

Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.sexshop.cz (dále jen virtshop). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (dále jen virtshop) na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Provozovatelem je VIRTSHOP CZ s.r.o., IČ: 260 049 09, se sídlem Letců 1005, 500 02 Hradec Králové. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl.19547. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


II. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

III. Cenové podmínky

· Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na virtshop budiž chápán jako nabídka prodávajícího blíže neurčitému počtu adresátů (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží). Virtshop si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny v již uzavřených smlouvách, potvrzených objednávkách není možné. Ceny jsou platné v době uskutečnění - odeslání objednávky. Cenové pobídky, akce, slevy trvají do vyprodání zásob nebo odvolání, zpravidla několik měsíců. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

· Poštovné a balné - doporučený Obchodní balík. Ke každé objednávce uskutečněné na virtshop, která bude dodána formou doporučeného balíku, bude připočtena paušální částka 99,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou objednateli. V případě, že by výši nákladů na dopravu a balné do zahraničí objednatel nemohl akceptovat, dochází ke zrušení smlouvy a zboží nebude odesláno. Doručení zásilky zpravidla přepravce Česká pošta uvádí 1-2 pracovní dny od podání zásilky.

· Poštovné a balné - doporučený Obchodní balík + dobírka. Ke každé objednávce uskutečněné na virtshop, která bude dodána formou dobírkového doporučeného balíku, bude připočtena paušální částka 99,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena individuelně podle skutečných nákladů na expedici a písemně potvrzena elektronickou poštou objednateli. V případě, že by výši nákladů na dopravu a balné do zahraničí objednatel nemohl akceptovat, dochází ke zrušení smlouvy a zboží nebude odesláno. Doručení zásilky zpravidla přepravce Česká pošta uvádí 1-2 pracovní dny od podání zásilky.

· Poštovné a balné - PPL 24 hodin. Ke každé objednávce uskutečněné na virtshop, která bude dodána pomocí služby PPL, bude připočtena paušální částka 89,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci, zrychlené doručení do 24 hodin od podání zásilky.

· Poštovné a balné - PPL 24 hodin + dobírka. Ke každé objednávce uskutečněné na virtshop, která bude dodána pomocí služby PPL, bude připočtena paušální částka 120,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci, zrychlené doručení do 24 hodin od podání zásilky.

IV. Podmínky a možnosti úhrady 

· Platba poštovní dobírkou. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému virtshop platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba systémem GSM-banking. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému virtshop platbu GSM-banking. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u eBanky 343787028/5500. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky. 
 

Platba systémem eBanka. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému virtshop platbu e-Banka. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u eBanky 343787028/5500. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky.
 

Platba běžným bankovním převodem. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému virtshop platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u eBanky 2700252523/2010. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky.

Platba platební kartou. Zákazník zaplatí platební kartou MasterCard, VISA, VISA Electron nebo Maestro.
Pokud se rozhodnete za vybrané zboží využít k platbě Vaši platební kartu, označte druh platební karty na záložce "Vybraný typ karty" . Potvrzením objednávky budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty). Pokud máte Vaši kartu zabezpečenou pro platby přes internet, budete ještě vyzváni k zadání Vašeho hesla. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává nám tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty obchodníkem (tj. námi). Vaše data jsou při přenosu po internetu chráněna vysokým stupněm kryptování (kódování) a nejsou volně přístupná
 

V. Podmínky dodání 

· Termín expedice zboží. Virtshop vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky virtshop včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakékoli z toho pro něj vyplývající sankce, zejména bezplatně. Tato žádost by měla mít písemnou formu a v rámci rychlého doručení dodavateli by měla být zaslána elektronickou poštou na adresu prodejna@virtshop.cz. Dodržením uvedeného způsobu odstoupení od smlouvy zákazník nejlépe prokáže storno smlouvy.  

· Kontrola a sledování expedice zboží. Virtshop dává svým zákazníkům možnost on-line 24 hodin denně sledovat, v jakém stavu je jejich objednávka. Tyto informace získá zákazník po přihlášení do systému virtshop kliknutím na odkaz 'Vaše objednávky'. Pokud je objednávka obsluhou virtshop přijata a probíhá proces ověřování respektive přípravy expedice, je objednávka označena jako 'VYŘIZUJE SE'. Pokud pod číslem dokladu je nápis 'Pozn.', znamená to, že u objednávky je obsluhou virtshop připojena poznámka pravděpodobného data expedice objednávky. Pokud již byla objednávka vyřízena a odeslána, je objednávka označena jako 'EXPEDOVÁNO'.

· Kupující je povinen převzít věc při dodání, tím ovšem není dotčeno jeho právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem.

· Převzetím zásilky přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci.

 

VI. Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

 

VII. Záruční podmínky

· Virtshop poskytuje na veškeré jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

· Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (zásilky)


Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o doložení dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy v našem internetovém obchodě a o sdělení čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv

a)    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c)    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d)    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e)    na dodávku novin, periodik a časopisů,

f)    spočívajících ve hře nebo loterii.


Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

IX. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy

· Storno objednávky do 12 hodin. Pokud zákazník provede storno objednávky do 12 hodin od potvrzení objednávky na pokladně virtshop, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do 12 hodin, kde již zákazník provedl převod příslušné částky na účet virtshop, mu tato bude vrácena do 24 hodin, ponížena o nutné náklady dodavatele na vrácení finančních prostředků (zpoplatněný příkaz k úhradě). Práva zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy, vyplývající ze zákona, zůstávají nedotčena.

· Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že virtshop nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce V. Podmínky dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany virtshop zatížen žádným stornovacím poplatkem.

· Bezdůvodné storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí virtshop s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

· V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.


X. Reklamační řád

Reklamační řád virtshop vychází z občanského zákoníku a a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem, se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem a prodávající je oprávněn přiměřeně na takového kupujícího aplikovat tento reklamační řád.

Přečtěte si, prosíme, podrobné záruční podmínky v čl. VI. a VII. VOP

Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP, resp. uzavřené smlouvy. S jeho obsahem se může kupující seznámit před vlastním odesláním objednávky a je na něj dostatečným způsobem upozorněn.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod virtshop. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen ihned informovat internetový obchod virtshop, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval, zda-li zásilka není zvnějšku poškozena či zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní.

Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Reklamaci můžete uplatnit pouze na adrese dodavatele.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací:
Petra Brabcová
Virtshop CZ s.r.o.
E. Beneše 1428
500 12 Hradec Králové
reklamace@sexshop.cz
495 532 839

K reklamaci nebude přijato zejména zboží:

poškozené živly, jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 

s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace
 

mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající
 

poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 

zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 

Reklamace, jak postupovat? Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Nebudeme Vám namlouvat, že naše zboží je naprosto neporuchové, a že se tudíž žádné reklamace bát nemusíte. To by asi nebylo moc dobré. Pokud už se tedy stane, že zboží Vám nedošlo úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

· Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Zabalte vadné zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem. Zároveň v souladu s těmito VOP zvolte, jaké řešení vaší reklamace požadujete. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte nejlépe do kartonové krabice. Karton zabalíte balicím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž pošta balíček bez převázaní nevezme a shánět pak na poště motouz bývá zpravidla problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Zásilku doporučujeme pojistit.Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu:

Virtshop CZ s.r.o.
E. Beneše 1428
500 12 Hradec Králové
495 532 839

V případě dodání poškozené zásilky ji doporučujeme nepřebírat, pokud se přesto tak rozhodnete, požádejte poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. V případě následného zjištění poškozeného zboží přepravou nás bezodkladně kontaktujte za účelem co nejrychlejšího řešení vzniklé situace. Pamatujte, že v těchto případech Vaše co nejrychlejší reakce podstatně zvyšuje úspěšnost reklamace zboží, které bylo poškozeno přepravou. Blíže o procesu převzetí zboží je uvedeno výše v reklamačním řádu.

Virtshop rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

XI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů. Žádost musí mít písemnou formu a bude doručena na adresu: VIRTSHOP CZ, s.r.o., E.Beneše 1429, 50012 Hradec Králové. Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.

XII. Závěrečná ustanovení

Objednávka vytvořená zákazníkem na virtshop je pro zákazníka i pro virtshop závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka potvrdit objednávku na pokladně systému virtshop. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi virtshop. Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, případně telefonicky a je požádán o autorizaci (znovupotvrzení objednávky). Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky. Virtshop vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 15. října 2009

V Hradci Králové 15. října 2009

 

Volejte nám
zdarma

800 100 629
 
8:00 - 19:00
 

Akční nabídky
na váš email

 
Odebírejte náš newsletter a ode dneška vám již neunikne žádná sleva, akce nebo dárky k nákupu.
Editace, odhlášení
Náš newsletter

Absolutní
diskrétnost

Podívejte se, co všechno děláme proto, aby vaše intimní nákupy zůstaly v naprostém bezpečí.
Více...
 
Sexshop.cz
na Facebooku
Altus Vario
 
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© 1998-2018 VIRTSHOP CZ, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Webdesign - Neofema s.r.o.
Certifikované obchodní podmínky dTest